(laatst gewijzigd 01/04/2020)

Computerpartshop.be is een bedrijf onder de naam van Marco Vandenbroeck. Dit privacy-beleid legt uit hoe mijn webshop de persoonlijke gegevens gebruikt die u verstrekt.

Onderwerpen:

 • Welke data verzamelen we?
 • Hoe verzamelen we deze data?
 • Hoe zullen we deze data gebruiken?
 • Hoe zullen we deze data opslagen?
 • Marketing?
 • Wat zijn uw data beveiligingsrechten?
 • Wat zijn cookies?
 • Hoe gebruiken we cookies?
 • Welke types cookies gebruiken we?
 • Hoe u uw cookies kunt beheren
 • Privacy-beleid website.
 • Veranderingen aan ons privacy-beleid
 • Hoe ons te contacteren
 • Hoe de juiste autoriteiten contacteren

Welke data verzamelen we?

Computerpartshop.be verzamelt de volgende data:

 • Persoonlijke identificatie informatie en contactgegevens
 • Anonieme bezoekersgegevens op de website
 • Accountgegevens op de website

Hoe Verzamelen we deze data?

Computerpartshop.be verzamelt de volgende data rechtstreeks:

 • Bij afhandeling bestelling online
 • Digitaal wanneer u Computerpartshop.be een e-mail, sms, of via elk ander kanaal een bericht stuurt
 • Anoniem wanneer u onze website bezoekt.

Computerpartshop.be verzamelt de volgende data via derden:

 • Indien iemand anders voor u een bestelling plaatst.
 • Indien iemand anders voor u een vraag stelt via e-mail, sms, of via elk ander kanaal

Hoe zal Computerpartshop.be deze data gebruiken?

 • Om u te verwittigen en op de hoogte te houden omtrent een bestelling of RMA Procedure
 • Om te reageren op een vraag die u hebt.

Hoe slaat Computerpartshop.be deze data op?

 • In de database van de webshop wordt deze bijgehouden, deze zijn momenteel in beheer van Versio.nl

In de mailbox van Computerpartshop.be worden de e-mails bewaard, deze is in beheer van versio.nl

Marketing.

 • Computerpartshop.be zal u steeds direct marketing versturen via eigen wegen, en niet via derden. En dit ENKEL indien u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Wat zijn jou data-beveiliging rechten?

Het recht tot toegang – Je hebt het recht om Computerpartshop.be te een kopie van uw data te vragen, Computerpartshop.be doet dit gratis.

Het recht op rechtzetting – U hebt het recht om Computerpartshop.be te vragen om eender welke incorrecte informatie te wijzigen. Je hebt ook het recht om onvolledige informatie te laten vervolledigen.

Het recht op verwijdering – U hebt het recht om te vragen om alle persoonlijke informatie te wissen, onder bepaalde condities.

Het recht om verwerking te beperking – U hebt het recht om aan te vragen uw persoonlijke informatie te beperken.

Het recht om niet akkoord te gaan met het verwerken van data – U hebt het recht om niet akkoord te gaan met het verwerken van uw persoonlijke data.

Het recht op data beschikbaarheid – U hebt het recht om aan te vragen om uw data door te sturen naar derden.

Als u een aanvraag doet, hebben wij 1 maand om  te reageren. Indien je één van deze rechten wil uitvoeren, contacteer ons dan via dit e-mailadres of telefoonnummer :

Contact@computerpartshop.be.be – 0485232256

Wat zijn cookies?

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. Ze onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord en je voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin je de website wilt lezen. Ook onthouden ze welk artikel je in een webwinkel in een winkelmandje hebt geplaatst. En ze volgen hoe je door de website surft. Met deze informatie kan de website-eigenaar de werking van de website analyseren en verbeteren. Hij mag de gegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van het internetgebruik van jouw websitebezoeker op te stellen.

Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft een website je niet om toestemming te vragen. Wel moet de eigenaar van een website in een privacyverklaring de websitebezoekers informeren over het gebruik van functionele cookies op de site. Bijvoorbeeld waar de cookie voor wordt gebruikt en of andere partijen ook toegang hebben tot de gegevens die door de cookie worden verzameld.

Analytische cookies

Analytische cookies meten websitebezoek, waarmee de eigenaar zijn website kan verbeteren. Denk aan het aantal bezoekers en de meest bezochte webpagina’s. Veel mensen gebruiken hiervoor Google Analytics, deze worden op computerpartshop.be anoniem verzameld.

Als de gegevens geanonimiseerd zijn, is de website-eigenaar niet verplicht een cookiemelding te plaatsen over analytische cookies. Wel moet hij in de privacyverklaring het gebruik van analytische cookies vermelden.

Tracking cookies

Tracking cookies volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Ze kunnen op basis daarvan de website optimaliseren. Tracking cookies zijn niet noodzakelijk voor het goed werken van een website, deze worden op computerpartshop.be anoniem verzameld.

De Telecomwet vereist dat de eigenaar van een website je om toestemming vraagt voor het plaatsen van deze zogenoemde tracking cookies. Er kan bijvoorbeeld een scherm of pop-up op je beeldscherm verschijnen met informatie over de cookies met de vraag om op akkoord te klikken. Of er staat dat je akkoord gaat zodra je gebruik gaat maken van de website. Je bent er vrij in wel of geen toestemming te geven. Verder moet het gebruik van tracking cookies in een privacyverklaring vermeld zijn.

Geen toestemming

Als je geen toestemming geeft, kan het zijn dat niet alle functionaliteiten werken tijdens je bezoek aan de website. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een artikel dan niet kunt delen via je sociale media. Als je een website van een overheidsinstelling bezoekt, mag deze je niet de toegang tot de website weigeren als je geen cookies wilt. Andere websites zijn niet verplicht om jou toegang tot de website te geven als jij cookies weigert. Maar de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) moedigt websites wel aan om een oplossing te zoeken voor mensen die cookies weigeren en die toch graag de website willen bekijken.

Wel toestemming

Geef je wel toestemming, dan slaat de website deze toestemming meestal op in een cookie. De toestemming geldt dan zolang deze toestemmingscookie op je computer, tablet of smartphone staat. Hoe lang de cookie op je apparatuur wordt opgeslagen, wordt vermeld als er om toestemming wordt gevraagd. Je hoeft niet bij elk herhaald bezoek aan een website opnieuw toestemming te geven. De toestemmingscookie heeft namelijk al onthouden dat je toestemming hebt gegeven.

Je kunt je toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van je computer, tablet of smartphone te verwijderen. Dat betekent dat je bij een eerstvolgend bezoek aan de website dus opnieuw om toestemming moet worden gevraagd voor het plaatsen van cookies.

Hoe gebruiken we cookies?

De cookies op computerpartshop.be worden aan onze kant vooral gebruikt om advertentiedoeleinden weer te geven, hiermee kunnen we onze advertenties correct en efficiënt afstelen op de noden van de gebruikers die de website gebruiken

De cookies die lokaal worden opgeslagen (op de computer van de eindgebruiker) worden gebruikt voor het opslagen van wachtwoorden, taalinstellingen e.d.

Welke types cookies gebruiken we?

 • Google analytics

Hoe u uw cookies kunt beheren?

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In sommige gevallen kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren.

Privacy-beleid computerpartshop.be

PRIVACY STATEMENT

Computerpartshop.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van de website en haar diensten, gaat de Klant akkoord met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven.

De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de onderhavige Voorwaarden.

VERZAMELDE GEGEVENS

•             Persoonsgegevens die door de Klant zelf verstrekt worden, en die essentieel zijn voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, zoals naam, adres, email-adres, …

•             Persoonsgegevens die, naar eigen keuze, door de Klant zelf verstrekt worden, en die Computerpartshop.be in staat stellen een gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden, zoals leeftijd, geslacht, …

•             Cookies; deze informatie laat ons toe de Klant te herkennen, waardoor hij efficiënt gebruik kan maken van de functies die de website biedt, zoals ingelogd blijven, winkelwagen gebruiken, reviews lezen, gepersonaliseerde commerciële berichten weergeven, etc. ;

Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

•             De website verzamelt eveneens anonieme bezoekersstatistieken, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van gebruikersnavigatie op de website.

VERTROUWELIJKHEID

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Computerpartshop.be . We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, verhuurd, doorgegeven of medegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

Gegevens kunnen toch meegedeeld worden aan derden indien:

•             Er een uitdrukkelijke & schriftelijke toestemming is van de Klant;

•             Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit kan het geval zijn met werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.;

•             Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Klant tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude en misdaad;

•             Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);

RECHT OP TOEGANG

Iedere Klant die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De Klant oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Computerpartshop.be, per post of per e-mail. Computerpartshop.be verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek gevolg te geven.

RECHT OP VERBETERING

Via het gebruikersprofiel heeft de Klant toegang tot al zijn persoonsgegevens waarover Computerpartshop.be beschikt. De Klant kan zijn gegevens via deze weg eveneens te allen tijde wijzigen of verwijderen.

Indien dit, om welke reden dan ook, toch niet voldoende blijkt, kan de Klant steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Computerpartshop.be richten, per post of per e-mail. Computerpartshop.be verbindt zich ertoe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek gevolg te geven, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen.

Computerpartshop.be heeft op geen enkele manier toegang tot het paswoord waarmee de Klant inlogt op zijn gebruikersaccount, aangezien dit gecodeerd wordt opgeslagen.

RECHT OP VERZET

De Klant kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De Klant kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De Klant is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen, die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De Klant oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Computerpartshop.be , per post of per e-mail. Computerpartshop.be verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek gevolg te geven.

Veranderingen aan ons privacy-beleid

Dit privacybeleid zal aangepast wordten in kader van verandering van onze diensten en producten, de laatste datum van verandering wordt steeds bovenaan weergegeven en wij geven hier ook mee wat er veranderd is, bij belangrijke wijzigingen door bijvoorbeeld instellingen die veranderd worden op de webshop, zullen we hier bij ook de klanten verwittigen voordat deze van kracht worden.

Hoe ons te contacteren

Per post:
Mouterijstraat 3
3582 Koersel – Beringen
België

Per e-mail: Info@computerpartshop.be

Telefonisch: 0485/23 22 56

Hoe de juiste autoriteiten contacteren

U kan zich steeds richten tot De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) voor eventuele klachten over het privacybeleid van Computerpartshop.be

Dit kan digitaal via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Telefonisch via +32 (0)2 274 48 00

Per fax via   +32 (0)2 274 48 35

Of per e-mail: contact@apd-gba.be